Gennady Rozhdestvensky, Leningrad Philharmonic Symphony Orchestra - Prokofiev: Egyptian Nights, On the Dnieper, Pushkiniana

Gennady Rozhdestvensky, Leningrad Philharmonic Symphony Orchestra

Prokofiev: Egyptian Nights, On the Dnieper, Pushkiniana